Primář: MUDr. Petra Maříková
oddělení následné péče 1 (monoblok)
Eva Aschenbrennerová
oddělení následné péče 2 (pavilon)
Dagmar Patlejchová
oddělení následné péče 3 (monoblok)
Bc. Jiřina Hůlová

Návštěvní hodiny

Pondělí 14:00 - 17:00
Úterý 14:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00
Čtvrtek 14:00 - 17:00
Pátek 14:00 - 17:00

Dodatek k návštěvním hodinám: Ve zvláštních případech po domluvě se sestrou nebo lékařem jsou návštěvy možné i mimo návštěvní hodiny. Na odděleních následné péče informace o zdravotním stavu bude podávat ošetřující lékař pouze v úterý a čtvrtek v čase od 14 – 15 hodin.


  • Stálý lékařský dohled
  • Denní posuzování zdravotního stavu pacienta a individuální uprava léčby a stanovení rehabilitačního postupu.
  • 2-3 lůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením a moderními lůžky s pasivní antidekubitní matrací (některá lůžka s aktivní matrací).
  • Rehabilitační péče je zaměřena na mobilizaci pacienta (chůze, posazení) a nácvik soběstačnosti (samostatný příjem stravy, osobní hygiena). Na aktivaci nemocného spolupráce s ergoterapeutem.
  • Oddělení je standardně vybaveno mobilními pomůckami a přístroji k poskytování komplexní péče (koupací křesla a lehátka, mobilní zvedák, motomed, infuzní a enterální pumpy).
  • Důsledné sledování příjmu potravy a pitného režimu. V případě potřeby jsou podávány potravinové doplňky. V situacích, které to vyžadují, jsou tekutiny a výživa podávány do žíly.
  • Vyžaduje-li to stav, jsou nemocní vybavováni vysoce kvalitními antidekubitními pomůckami.
Součástí pracovního týmu je také odborně kvalifikovaná zdravotně-sociální pracovnice, která zajišťuje mj. následnou péči pro pacienty po propuštění do domácího ošetřování, pomáhá s umísťováním do sociálních zařízení, vybavuje rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, poskytuje sociální poradenství a zajišťuje sociální služby našich pacientů.
V případě požadavku pomáháme se zajištěním duchovní služby pro pacienty. Za tímto účelem docházejí duchovní přímo na pokoje k lůžku nemocného, mobilní pacienti mohou využít nemocniční kaple.