Lékař: MUDr. Lubor Janeček
Lékař: MUDr. Roman Návrat
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Petra Párecká


Ordinační hodiny MONOBLOG

Pondělí 7:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 16:30
Středa 7:00 - 15:30
Čtvrtek 7:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 14:30

Nyní neordinujeme


Ordinační hodiny PAVILON

Pondělí 7:00 - 16:15
Úterý 7:00 - 13:30
Středa 7:00 - 13:30
Čtvrtek 7:00 - 16:15
Pátek 7:00 - 13:30

Nyní neordinujeme


Ordinační hodiny LYMFODRENÁŽE

Pondělí 7:00 - 16:15
Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 15:00
Čtvrtek 7:00 - 16:15
Pátek 7:00 - 15:00

Nyní neordinujeme


Ambulance rehabilitace je zaměřena na léčbu poruch pohybového aparátu, a to zejména na stavy po úrazech a operacích, neurologické komplikace, akutní a chronické bolesti páteře a kloubů či vadné držení těla (skoliózy) u dětí. V rámci jednotlivých léčebných procedur jsou využívány přístroje z oblasti elektroléčby a vodoléčby, přístroje na aktivní a pasivní cvičení.

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti docházejí na jednotlivá lůžková oddělení nemocnice, kde kromě provádění individuální rehabilitace mají k dispozici dva MOTOmedy – rotoped pro ležící pacienty a motodlahu ATROMOT, vhodnou pro pacienty po úrazech, neurologických příhodách a operacích kyčelních a kolenních kloubů pro trénink pasivní hybnosti dolních končetin.
"Rehabilitační oddělení Sušické nemocnice poskytuje, na svém lymfologickém pracovišti v budově Pavilonu, komlexní léčbu otoků. Provádí se u pacientů s primárním (vrozeným) lymfatickým otokem nebo častěji při vzniku otoků po operacích, úrazech, onkologické léčbě nebo při žilní nedostatečnosti. Vyškolené lymfoterapeutky Alena Kůsová a Judita Redlichová provádějí manuální a přístrojovou lymfodrenáž, kompresivní bandáž a speciální měření na míru výráběných kompresních punčoch nebo pažních návleků (po operacích prsu), pokud se rozměry končetin liší od standardně vyráběných velikostí. Odborným garantem pracoviště je MUDr. Roman Návrat. Pracoviště získalo v loňském roce Certifikát garance kvality a bylo zařazeno mezi pět lymfologických pracovišť v Plzeňském kraji certifikát zde: k nahlédnutí "

Ordinace

Pondělí MUDr. Janeček
13:00 – 16:30
Úterý MUDr. Návrat
7:00 – 15:30

 • Kineziologický rozbor
 • Pasivní cvičení
 • Aktivní cvičení
 • Cvičení na neurofyziologickém podkladě
 • Cvičení na TherapiMasteru
 • Nácvik lokomoce, chůze, rotoped
 • Cvičení na velkém míči a nestabilních plochách - senzomotorika
 • Cvičení při vadném držení těla, skoliózách
 • Dechová cvičení
 • Cvičení podle Ludmily Mojžíšové
 • Vojtova metoda pro děti i dospělé
 • Manuální a přístrojová lymfodrenáž
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)
 • Akrální koaktivační terapie (ACT)
 • Ergoterapie
 • Vodoléčba
 • Elektroléčba
 • Parafínový zábal na ruce
 • Kineziotaping