Primářka: RNDr. Eva Fedorová
V. laborantka: Eva Bernatová
Provoz 24 hodin denně, včetně příjmu biologického materiálu.
Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí biochemická a hematologická vyšetření pro všechna oddělení nemocnice a zároveň pro lékařské i veterinární ambulance v regionu.
Pro maximální komfort ambulantních pacientů slouží odběrové centrum. Toto se nachází v blízkosti hlavního vchodu vedle recepce.
Provoz laboratoře je zajištěn plně kvalifikovaným odborným personálem a moderní laboratorní technikou. Samozřejmostí je kontinuální vzdělávání pracovníků za respektování nejmodernějších trendů v oblasti laboratorní medicíny.
Naší jednoznačnou prioritou je zajištění kvality poskytovaných služeb. Důkazem toho je pravidelná účast na externím nezávislém hodnocení kvality vyšetření, jsme zařazeni v celostátním Registru klinických laboratoří a úspěšně jsme absolvovali Audit I. a II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře).


 • Poskytnutí některých vyšetření a konzultací i pro veřejnost mimo rámec zdravotního pojištění v režimu samoplátce. V uvedených odbornostech nabízíme rovněž odborné konzultace.
 • Zajištění kryptoanalytické přípravy vzorků transportovaných na specializovaná pracoviště u metod, které sami neprovádíme.
 • V rámci našeho oddělení funguje krevní banka, která disponuje transfuzními přípravky pro akutní lůžková oddělení.
 • Předtransfuzní vyšetření.
prioritně se odběry krve odebírají na poliklinice, případně i v laboratoři nemocnice
Pondělí 7:00 - 11:00
Středa 7:00 - 11:00
Středa 7:00 - 11:00
Čtvrtek 7:00 - 11:00
Pátek 7:00 - 11:00
 • Biochemická a hematologická vyšetření biologických vzorků humánního i animálního původu.
 • Svoz materiálu, transport a preanalytická fáze u metod, které sami neprovádíme (mikrobiologie a specializovaná vyšetření).
 • Poskytnutí odběrového materiálu (vakuový i otevřený systém) a žádanky ZDARMA
 • Elektronický transport výsledků k danému pacientovi do vašeho ambulantního programu.
 • Odběrové centrum k dispozici pro vaše pacienty každý den (7.00 - 14.30)
 • Příjem biologického materiálu a bezplatná linka (800 900 993) pro výsledky a odborné konzultace 24 hodin denně
Placené služby
 • Vyšetření nad rámec zdravotního pojištění (před kosmetickými zákroky, kontrola osobních glukometrů, vyšetření drog v moči - i anonymně)
Služby naší laboratoře mohou využívat praktičtí lékaři, u kterých jste registrováni nebo celá řada ambulantních specialistů. K odběrům krve je můžete využít přes odběrové centrum (7.00 - 11.00).